Αγία Αναστασία η φαρμακολύτρια

22 Δεκεμβρίου 2020

ΒΧΜ 11304
Αρχές 16ου αιώνα
28 x 17 εκ.
Από την Κέρκυρα