ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Από την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 ξεκινούν οι δηλώσεις συμμετοχής για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο για σχολικές ομάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικές ομάδες.
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 213 213 9507 καθημερινά από τις 9.00-14.00 για να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας στο Μουσείο. 


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την περίοδο Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου 2023 έχει τίτλο:
 Από τον αρχαίο κόσμο στον βυζαντινό

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αξιοποιεί εκπαιδευτικά την πρώτη μεγάλη ενότητα της έκθεσης («Από τον αρχαίο κόσμο στον βυζαντινό») του Μουσείου. Γλυπτά και ανάγλυφα, ψηφιδωτά και μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, αγγεία και κοσμήματα, ταφικά και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα, που χρονολογούνται από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες μέχρι τον 7ο αιώνα, γίνονται οι οδηγοί μας για να προσεγγίσουμε πλευρές του κόσμου της ύστερης αρχαιότητας. Πρόκειται για μια περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπλέκεται το παλαιό με το καινούργιο, συμπορεύεται ο παγανισμός με τον χριστιανισμό και διασταυρώνονται οι παλιές με τις νέες αντιλήψεις.
Απευθύνεται σε σχολικές ομάδες από Ε΄ Δημοτικού και Β΄ Γυμνασίου.
Ώρες λειτουργίας: 09:30-11:00
Χώρος λειτουργίας: Μόνιμη έκθεση ΒΧΜ.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 μαθητές.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο ΒΧΜ

Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης των σχολικών ομάδων στις εκθέσεις του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου χωρίς τη συμμετοχή στα οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου.

Για τους εκπαιδευτικούς που θα συνοδεύουν τις σχολικές ομάδες σε επισκέψεις χωρίς παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος  υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Μουσείου ή να παρακολουθήσουν μία από τις ενημερωτικές συναντήσεις μέσα στο Μουσείο.


Ενημερωτικές συναντήσεις στο ΒΧΜ

Οι ενημερωτικές συναντήσεις για τους εκπαιδευτικούς θα πραγματοποιούνται στη μόνιμη έκθεση του ΒΧΜ από 14.00 έως 15.30 στις παρακάτω ημερομηνίες:
Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023
Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023


Εκπαιδευτικό υλικό
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Μουσείου και να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.byzantinemuseum.gr/el/educational_programme_dept/resources/ 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι ενημερωτικές συναντήσεις και οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται από τους αρχαιολόγους του μουσείου. Το Μουσείο δεν συνεργάζεται με κανένα εξωτερικό ιδιωτικό γραφείο.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο
Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Βασ. Σοφίας 22, 106 75 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 213 9507
e-mail: edu.bma@culture.gr