Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Χειρογράφων-Εντύπων-Χάρτινων Αντικειμένων

Ευαγγελιστάριο (01609)

Είδος: Κώδικας
ΒΧΜ: 001609
Χώρος έκθεσης:

Χρονολογία: 1070

Διαστάσεις (εκ.μ.): 33 Χ 22
Περιοχή: Καππαδοκία

(φφ. 79v-80r) Πρόκειται για τον παλαιότερο κώδικα του Μουσείου με ακριβή χρονολόγηση (sφοη=6578=1070) η οποία παραδίδεται σε βιβλιογραφική ενθύμηση στο τέλος, στο φ. 244v. Ο κώδικας κοσμείται με πρωτογράμματα και επίτιτλα σε σχήμα «Π» που σχηματίζονται από φύλλα και άνθη σε χρυσό βάθος.