Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Χειρογράφων-Εντύπων-Χάρτινων Αντικειμένων

Προσκυνητάριο των Αγίων Τόπων (01624)

Είδος: Κώδικας
ΒΧΜ: 001624
Χώρος έκθεσης:

Χρονολόγηση: 17ος αιώνας

Διαστάσεις (εκ.μ.): 15,5x10,5

(φφ. 21v-22r) Ο χειρόγραφος κώδικας περιέχει την περιγραφή των ιερών προσκυνημάτων των Ιεροσολύμων και της Παλαιστίνης. Ο ναός της Γεννήσεως στη Bηθλεέμ, αρχικό Π και το παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου στα φύλλα 21v-22r. Ο κώδικας αποτελεί δωρεά του Πενταπόλεως Νεκταρίου στη Xριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) το 1904.