Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκπαίδευση .::. Σχολικές ομάδες .::. Εκπαιδευτικές δράσεις

Εκπαιδευτικές δράσεις

Ένας από τους κύριους τομείς δράσης του Γραφείου Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο τόσο της μόνιμης όσο και των περιοδικών εκθέσεων του μουσείου.

Πρόκειται για θεματικά οργανωμένες δραστηριότητες που με την ενεργητική εμπλοκή των συμμετεχόντων, επιχειρούν να προσδώσουν νόημα στα εκθέματα και να συνθέσουν τις επιμέρους πληροφορίες σε γνώσεις. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελούν μία ιδιαίτερη μορφή ερμηνευτικής δράσης που έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις ανάγκες και το επίπεδο (ηλικιακό, μορφωτικό ή άλλο) των διαφορετικών κατηγοριών επισκεπτών.

Στο βαθμό που η δράση αυτή απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μαθητές, λαμβάνει υπόψη της τα δεδομένα της σχολικής πραγματικότητας, χωρίς ωστόσο να καθορίζεται αποκλειστικά από αυτήν. Με άλλα λόγια, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ακόμα κι όταν απευθύνονται σε σχολικές ομάδες, διατηρούν μια σχετική αυτονομία και συγκροτούν αυτοτελείς μορφωτικές-ερμηνευτικές προτάσεις. Στην περίπτωση των σχολικών ομάδων, η πολλαπλή αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του μουσείου, στο πλαίσιο της σχολικής εκπαιδευτικής πράξης, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους εκπαιδευτικούς.

Στο χώρο της μόνιμης έκθεσης του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου πραγματοποιούνται ενδεικτικά τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα:

  • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Από τα αρχαία χρόνια στα βυζαντινά» αξιοποιεί τη θεματική ενότητα «Από τον αρχαίο κόσμο στον βυζαντινό» της μόνιμης έκθεσης του μουσείου. Επιδιώκεται η παρουσίαση των αντικειμένων-εκθεμάτων ως προϊόντα ενός κόσμου που χαρακτηρίζεται από τα ελληνορωμαϊκά στοιχεία και τη σταδιακή επικράτηση του χριστιανισμού.
  • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Στα χρόνια του Βυζαντίου» αξιοποιεί τη θεματική ενότητα «Ο κόσμος του Βυζαντίου» της μόνιμης έκθεσης και προσεγγίζει πλευρές του βυζαντινού κόσμου με έμφαση την πολιτική ιδεολογία των βυζαντινών και το ρόλο του αυτοκράτορα.
  • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Από την καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο» αξιοποιεί εκπαιδευτικά επιλεγμένα εκθέματα της μόνιμης έκθεσης του ΒΧΜ (αντικείμενα καθημερινής χρήσης από πηλό, μέταλλο, γυαλί). Απευθύνεται σε νήπια καθώς και σε παιδιά α΄ & β΄ δημοτικού.
  • Για την περίοδο των Χριστουγέννων, οργανώνονται εργαστήρια κατασκευών με αφορμή επιλεγμένα αντικείμενα από τις συλλογές του μουσείου που εικονογραφούν διαφορετικά επεισόδια από την αφήγηση της Γέννησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
Για τη συμμετοχή στα οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου και για τον ημερολογιακό προγραμματισμό επισκέψεων σχολικών ομάδων είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 213 213 9507 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 15:00).