Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκπαίδευση .::. Δράσεις

Ανακοίνωση σχετικά με την ενημερωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς


νέα ώρα: 14.30 έως 16.30

12 Φεβρουαρίου 2018

Η προγραμματισμένες ενημερωτικές συναντήσεις που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς θα πραγματοποιούνται στο εξής από τις 14:30 έως 16:30.


Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 213 9507.