Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Οι κήποι .::. Φρεατο-δεξαμενή .::. Υδραγωγεία

Υδραγωγεία

Σε ελάχιστη απόσταση από την παρούσα θέση έχει εντοπιστεί η διέλευση του Πεισιστράτειου υδραγωγείου, του πρώτου έργου κλίμακας για την υδροδότηση των Αθηνών. Κατασκευάστηκε επί τυράννου Πεισιστράτου, μεταξύ 540 και 530 π.Χ., συνέλεγε τα νερά από τον Υμηττό και εκτεινόταν σε μήκος 6-7 χλμ. Η υπόγεια σήραγγά του ακολουθούσε την κοίτη του Ιλισσού και διακλαδωνόταν βόρεια και νότια της Ακρόπολης τροφοδοτώντας κρήνες και νυμφαία.

Ένα δεύτερο υδραγωγείο κατασκευάστηκε στην πόλη μεταξύ 125 και 140 μ.Χ. από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό. Εκκινούσε από τις υπώρειες του Πεντελικού όρους και κατέληγε σε πλινθόκτιστη δεξαμενή στον Λυκαβηττό μετά από διαδρομή 20 περίπου χλμ. Το Αδριάνειο υδραγωγείο τροφοδοτούσε την πόλη έως και τον 18ο αι. Μεταξύ 16ου-18ου αι. κατασκευάσθηκαν και άλλα μικρά υδραγωγεία, ενώ περί το 1870, επαναλειτούργησε τμήμα του Αδριάνειου.