Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

ΑΚΡΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

Φορητή εικόνα με το θέμα της Άκρας Ταπείνωσης

Τέλη 15 ου αιώνα

Διαστάσεις: 44  x 33 εκ.

Συλλογή Π. Σαρόγλου

ΒΧΜ 14004