Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Η Ανάσταση


από τις συλλογές του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου

07 Απριλίου 2018

Φορητή εικόνα, έργο του Ηλία Μόσκου, 1679, ΒΧΜ 1578.