Νέες κυκλοφορίες

  • Βυζαντινή Αθήνα: Πρακτικά ενός συνεδρίου

    29 Ιουνίου 2022

    Τον Οκτώβριο του 2016 το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οργάνωσε διεθνές συνέδριο με θέμα τη Βυζαντινή Αθήνα. Τα Πρακτικά του συνεδρίου, σε ηλεκτρονική μορφή στον παρόντα σύνδεσμο, περιλαμβάνουν 25 άρθρα τα οποία καλύπτουν ποικίλες πτυχές της αρχαιολογίας, ιστορίας, τέχνης και λογοτεχνίας της Βυζαντινής Αθήνας από τον 4ο έως τον 15ο αιώνα.

    περισσότερα