Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

07 Ιανουαρίου 2021

Η εικόνα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του κορυφαίου εκπροσώπου του α΄ μισού του 15ου αιώνα ζωγράφου Αγγέλου.
Διαστάσεις: 122,3 χ 97,5 εκ.
ΒΧΜ1551​