¶γιος Νικόλαος και σκηνές του βίου του

06 Δεκεμβρίου 2021

Τέλη 17ου - αρχές 18ου αιώνα
74,2 x 50 εκ.
Ιωάννης Μόσκος
ΒΧΜ 13185