Θαύμα του αγίου Σπυρίδωνα (αφιερωματική)

Συλλογή φορητών εικόνων και ξυλόγλυπτων
Είδος: ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ
Προέλευση: Eπτάνησα
Χρονολόγηση: 17ος αιώνας (τέλη)
Διαστάσεις: 21,5 x 32 εκ.
Aριθμός Αντικειμένου: ΒΧΜ 02073