Κυριακάτικο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 30 Απριλίου

26 Απριλίου 2023

Με αφορμή την περιοδική έκθεση του Μουσείου για τα χειροποίητα κεραμικά της Χίου 17 ος -
19 ος αιώνα θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο:
« Από το Βυζάντιο στον Νεότερο κόσμο. Χειροποίητα Κεραμικά της Χίου 17ος - 19ος
αιώνας ».
Μια φορά κι έναν καιρό οι άνθρωποι φοβόντουσαν. Μέσα στις αποθήκες, ανάμεσα στα
πιθάρια, ζούσαν πλάσματα φοβερά που τους τρώγαν τη σοδειά.
Μια φορά κι έναν καιρό οι άνθρωποι είπαν να γίνουν άφοβοι. Χάραξαν στον πηλό ζωγραφιές
που διώχνουν το φόβο.
Ποιοι έφτιαξαν όλα αυτά τα πήλινα και με ποιον τρόπο; Οι Χιώτες αγγειοπλάστες μας μιλούν
μέσα από τα έργα τους και μας αποκαλύπτουν τα μυστικά της κεραμικής.
Τι είχαν μέσα τα πιθάρια; Τα παιδιά ανακαλύπτουν το περιεχόμενό τους παίζοντας με τις
αισθήσεις.
Ο κήπος του μουσείου μας περιμένει! Θα στρωθούμε, θα πλάσουμε τον πηλό, θα
πειραματιστούμε με τυπώματα και χαράγματα και θα δημιουργήσουμε πήλινες πινακίδες με
ζωγραφιές που διώχνουν το φόβο!
Κυριακή 30 Απριλίου 2023,
Για παιδιά Α, Β, Γ δημοτικού: 10.30-11.40
Για παιδιά Δ, Ε, ΣΤ δημοτικού: 12.00-13.10
Διάρκεια προγράμματος: 70 λεπτά
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν. Απαραίτητη η κράτηση θέσεων στο τηλ. 213 213
9507.
Σχεδιασμός & υλοποίηση προγράμματος:
Θαλασσινή Μπράτσου