Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εικόνων

Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος (01555)

Είδος: Φορητή εικόνα
ΒΧΜ: 001555
Χώρος έκθεσης: IV.1α Κοινωνία και Τέχνη στη βενετική Κρήτη

Χρονολόγηση: Β΄ μισό 16ου

Διαστάσεις (εκ.μ.): 49x79
Δημιουργός: Αποδίδεται στον Γεώργιο Κλόντζα