Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Φίλοι του Μουσείου .::. Διοικητικά Συμβούλια

Διοικητικά Συμβούλια

  • 2016 - 2019:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυγερινού – Κολώνια  Σοφία
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλόφωνος Γεώργιος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γκουντούνα Ελένη Ελένη
ΤΑΜΙΑΣ: Μάρκου Βασιλική
ΜΕΛΟΣ: Σημαντώνη Αλίκη
ΜΕΛΟΣ: Μάντη Αλεξάνδρα
ΜΕΛΟΣ: Λαπούρτας Ανδρέας

  • 2013 - 2016:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυγερινού – Κολώνια  Σοφία
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λαπούρτας Ανδρέας
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γκουντούνα Ελένη Ελένη
ΤΑΜΙΑΣ: Μάρκου Βασιλική
ΜΕΛΟΣ: Σημαντώνη Αλίκη
ΜΕΛΟΣ: Μάντη Αλεξάνδρα
ΜΕΛΟΣ: Καλόφωνος Γεώργιος

  • 2010 - 2013:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυγερινού – Κολώνια  Σοφία
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λαπούρτας Ανδρέας
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γκουντούνα Ελένη Ελένη
ΤΑΜΙΑΣ: Μάρκου Βασιλική
ΜΕΛΟΣ: Ζαγούρα Παρασκευή
ΜΕΛΟΣ: Μάντη Αλεξάνδρα
ΜΕΛΟΣ: Μποζινέκη-Διδώνη Παρασκευή

  • 2007 – 2010:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυγερινού – Κολώνια  Σοφία
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαγούρα Παρασκευή
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γκουντούνα Ελένη Ελένη
ΤΑΜΙΑΣ: Μάρκου Βασιλική
ΜΕΛΟΣ: Διδώνη Μποζινέκη Παρασκευή
ΜΕΛΟΣ: Λαπούρτας  Ανδρέας
ΜΕΛΟΣ: Μάντη Αλεξάνδρα
  • 26/04/2006 – 06/06/2007:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σοφία Αυγερινού – Κολώνια
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Καλόφωνος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νίκη Τσιρώνη
ΤΑΜΙΑΣ: Βασιλική Μάρκου
ΜΕΛΟΣ: Ανδρέας Λαπούρτας
ΜΕΛΟΣ: Ανδρέας Καραμπέτσας
ΜΕΛΟΣ: Ευάγγελος Τσιότσιος
  • 08/04/2003 – 26/04/2006:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σοφία Αυγερινού – Κολώνια
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευαγγελία Παλαιού
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ανδρέας Λαπούρτας
ΤΑΜΙΑΣ: Βασίλης Χαλκιόπουλος
ΜΕΛΟΣ: Παρασκευή Ζαγούρα
ΜΕΛΟΣ: Κων/νος Κεβεντσίδης
ΜΕΛΟΣ: Κων/νος Καφετζόπουλος

  • 04/04/2001 – 08/04/2003:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Λαμπάκης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευαγγελία Παλαιού
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σοφία Αυγερινού – Κολώνια
ΤΑΜΙΑΣ: Παρασκευή Ζαγούρα
ΜΕΛΟΣ: Ελένη Γρηγορίου
ΜΕΛΟΣ: Λάζαρος Γεωργακόπουλος
ΜΕΛΟΣ: Ανδρέας Λαπούρτας