Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Το Μουσείο .::. Τμήμα Συντήρησης

Αθέατες Όψεις

  • Εκθέσεις
Οι συντηρητές του Μουσείου συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων. Μεριμνούν για την ασφαλή μετακίνηση των έργων, καθώς και για την επιλογή κατάλληλων συστημάτων έκθεσης και φωτισμού. Μελετούν και ελέγχουν τα περιβαλλοντικά δεδομένα στους εκθεσιακούς χώρους, ενώ παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση διατήρησης των εκθεμάτων.
  • Μετακίνηση των έργων
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ακολουθεί το ΒΧΜ, κάθε μετακίνηση εντός του Μουσείου πραγματοποιείται παρουσία του προσωπικού φύλαξης, ενός αρχαιολόγου και ενός συντηρητή οι οποίοι συνοδεύουν το έργο και μεριμνούν για την ασφάλειά του.

Οι μετακινήσεις εκτός του Μουσείου πραγματοποιούνται από διαπιστευμένες μεταφορικές εταιρείες ειδικευμένες στη μεταφορά αρχαιολογικών και μουσειακών αντικειμένων. Κάθε ενέργεια μετακίνησης ενός έργου συνοδεύεται από φάκελο τεκμηρίωσης που περιέχει όλο το ιστορικό της μετακίνησης, πληροφορίες για την κατάσταση διατήρησης, τις συνθήκες μεταφοράς, συσκευασίας, αποθήκευσης και έκθεσης του αντικειμένου.
  • Οι αποθήκες
Οι νέες σύγχρονες αποθήκες του ΒΧΜ καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια 1000 τ.μ. και έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες μετακίνησης, αποθήκευσης αλλά και μελέτης όλων των αντικειμένων.

Τα αντικείμενα είναι ομαδοποιημένα σύμφωνα με το είδος του υλικού τους και ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες που απαιτούνται για τη σωστή διατήρησή τους.

Tα σύγχρονα συστήματα αποθήκευσης των αποθηκών είναι από ατσάλι ανοξείδωτου τύπου. Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τη γρήγορη και ασφαλή εκκένωση των αποθηκών σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

Σε όλες τις αποθήκες υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης καθώς και σύστημα για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών. Λειτουργεί επίσης κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.

Οι αποθήκες του Μουσείου δεν αποτελούν επισκέψιμους χώρους για το κοινό. Ωστόσο, το Μουσείο πραγματοποιεί ξεναγήσεις σε ομάδες φοιτητών και σε άλλες ομάδες κοινού μετά από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους.