Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ICON-NETWORK

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ICON-Network υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολιτισμός 2007-2013», με βασικούς εταίρους το Atelier de Conservation-Restauration d’OEuvres Peintes-Γαλλία (συντονιστής φορέας), το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο-Ελλάδα και το Valamo Art Conservation Institute-Φινλανδία.

Το ICON-Network είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη δημιουργία ενός ανοικτού διαδικτυακού ιστοχώρου, επικεντρωμένου στο αντικείμενο των φορητών εικόνων.

Το ICON-Network περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν τεχνικές κατασκευής και συντήρησης, ιστορικά και εικονογραφικά στοιχεία, εκδόσεις και άρθρα που αφορούν στις φορητές εικόνες. 

Παράλληλα, παρέχει πληροφορίες για πανεπιστημιακές σχολές, εξειδικευμένα ινστιτούτα και άλλους χώρους αναφοράς σχετικά με τη μελέτη, ανάδειξη και συντήρηση των εικόνων.
Η πληροφορία του ICON-Network είναι προσβάσιμη στο ευρύτερο κοινό και μπορεί να ανανεώνεται εύκολα και κατ’ εξακολούθηση από τους συμμετέχοντες στον ιστοχώρο.