Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΛΕΝΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ


«Ο Άγγελος στον Ευαγγελισμό»

16 Μαρτίου 2009


ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
δρ Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογής Μικροτεχνίας, Νομισμάτων, Υφασμάτων και Μουσαμάδων του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου

«Ο Άγγελος στον Ευαγγελισμό».

Ένας από τους πρωταγωνιστές στη σκηνή του Ευαγγελισμού, εκτός από την Παναγία και το Άγιο Πνεύμα, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, αναγγέλλει στην Παρθένο Μαρία την Ενσάρκωση του Μεσσία Χριστού. Στη διάλεξη αναλύεται εικονογραφικά και τεχνοτροπικά η παράσταση του Αρχαγγέλου στον Χαιρετισμό της Παναγίας, από τις απαρχές της δημιουργίας της σκηνής μέχρι την Αναγέννηση. Το ζήτημα προσεγγίζεται τόσο στη Βυζαντινή όσο και στη Δυτική τέχνη, από τον 4ο έως και τον 15ο αιώνα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Έλενα Παπασταύρου είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών και διδάκτωρ Ιστορίας Τέχνης του Παν/μίου της Σορβόνης. Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή Συνέδρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Μεσαιωνικής Τέχνης. Τα επιστημονικά πεδία που την έχουν απασχολήσει μέχρι στιγμής αφορούν στη Βυζαντινή και Δυτική τέχνη, με έμφαση στην τέχνη της Βενετίας, ιδιαίτερα τον 14ο αιώνα, στις καλλιτεχνικές επιδράσεις του Βυζαντίου στη Δύση και στην ερμηνεία συμβόλων της χριστιανικής εικονογραφίας. Επίσης, μελετά τη χρυσοκεντητική και τα κοπτικά υφάσματα. Άρθρα της είναι δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά όπως: Ateneo Veneto, Cahiers Archéologiques, Cahiers Balkaniques, Byzantion, Byzantinishe Zeitschrift, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, Θησαυρίσματα, Zograf κ.ά. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο της: Έρευνα στην εικονογραφία της Βυζαντινής και Δυτικής τέχνης από τον 11ο έως τον 15ο αι. Ο Ευαγγελισμός, Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, αρ. 25, Βενετία 2007.

Ως επιμελήτρια της Συλλογής υφασμάτων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου η Ε. Παπασταύρου συνέβαλε στην οργάνωση της μόνιμης επανέκθεσης του Μουσείου καθώς και διαφόρων περιοδικών εκθέσεων, και μάλιστα, στην έκθεση που οργανώθηκε το 2001 επ’ ευκαρία της Ολυμπιάδας, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, με θέμα: Το Βυζάντιο ως Οικουμένη. Η Ε. Παπασταύρου είναι μέλος της Χριστιανικής Εταιρείας και του ICOMOS.