Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ


Οι περιπέτειες ενός επίσημου χειρόγραφου βιβλίου

21 Φεβρουαρίου 2007

Δημ. Αποστολόπουλος

Οι περιπέτειες ενός επίσημου χειρόγραφου βιβλίου.