Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΑΧΗΣ ΠΑΪΖΗ


Σε ξένα χέρια… Υφαρπαγή μνημείων γραπτού λόγου

18 Απριλίου 2007

Μάχη Παϊζη

Σε ξένα χέρια… Υφαρπαγή μνημείων γραπτού λόγου.
Παραδείγματα από τον 19ο και τον 20ο αιώνα.