Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

30ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης


ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

14 Μαΐου 2010 έως 16 Μαΐου 2010

Το καθιερωμένο εαρινό συμπόσιο για τη Βυζαντινή και τη Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη συγκαλείται για τριακοστή φορά από τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεια.     
Το εφετινό συμπόσιο έχει επετειακό χαρακτήρα και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Μανόλη Χατζηδάκη και του Γενικού Γραμματέα της Εταιρείας Δημήτρη Κωνστάντιου.

Το ειδικό θέμα, του τριήμερου επιστημονικού συμποσίου είναι «Οι ζωγράφοι και τα εργαστήριά τους κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο». Σε αυτό έχουν προγραμματιστεί μια εισήγηση και δύο στρογγυλές τράπεζες.

Οι συνεδρίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στη βυζαντινή  περίοδο, οι συνεδρίες του Σαββάτου καλύπτονται από το ειδικό θέμα και οι συνεδρίες της Κυριακής αφορούν στη μεταβυζαντινή περίοδο.

Πρωινές συνεδρίες
Παρασκευή: 09: 50 - 13:45
Σάββατο: 09:00 - 15:15
Κυριακή: 10:00 - 11:45

Απογευματινές συνεδρίες
Παρασκευή: 17:00 -  21:30
Σάββατο: 17:00 - 21:00
Κυριακή: 17:00 - 19:30

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Το πλήρες πρόγραμμα του συμποσίου μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας.