Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

Ημερίδα "Νέες Τεχνολογίες στην Αρχαιομετρία"


Τετάρτη 25 Μαΐου 2011 και ώρα 10:30 - 13:00

Τετάρτη 25 Μαΐου στο Αμφιθέατρο του Βυζαντινού Μουσείου, πραγματοποιήθηκε επιστημονική ημερίδα με θέμα "Νέες Τεχνολογίες στην Αρχαιομετρία".
Ομιλητές ήταν:

  • Prof. dr. Peter Vandenabeele (Professor in Archaeometry), Ghent Unversity - Department of Archaeology
  • Δρ Θ. Κατσαρός, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
  • Καθ. Θ. Γκανέτσος Τ.Ε.Ι. Λαμίας
Ο καθηγητής Peter Vandenabeele εστίασε στα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της Φασματοσκοπίας Raman σε Αρχαιολογικά υλικά, ενώ ο δρ Θ. Κατσαρός και ο καθηγητής Θ. Γκανέτσος ανέπτυξαν τα αποτελέσματα της ερευνητικής συνεργασίας Τ.Ε.Ι Λαμίας και Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου και παρουσίασαν τη Βάση Δεδομένων των αποτελεσμάτων τους.