Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

Διάλέξεις στο Βυζαντινό Μουσείο

Στο πλαίσιο της έκθεσης με τίτλο «Μέσα / Πέρα από τα σύνορα. Η συλλογή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων», το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο διοργανώνει τέσσερις διαλέξεις με θέματα, τα οποία πραγματεύονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους την έννοια  του ορίου.
Οι διαλέξεις θα δοθούν στον χώρο  των περιοδικών εκθέσεων του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου τις ακόλουθες μέρες (ώρα 12.00):


Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011
Τα σύνορα της ύλης. Από το άυλο της ιδέας στην υλικότητα της σύγχρονης τέχνης.
Ομιλήτρια: Ευγενία Σταματοπούλου, Ιστορικός Τέχνης


Η τέχνη ήταν πάντα το αποτέλεσμα της σύμπραξης δύο κυρίαρχων στοιχείων, της ύλης και του σχήματος. 
Από το β΄ μισό του 20ού αιώνα και εξής καταγράφεται κατά την εικαστική δημιουργία η χρήση πληθώρας υλικών που ενίοτε λειτούργησαν και ως εννοιολογικό υπόβαθρο του δημιουργήματος. Μέσα από επιλεγμένα έργα της έκθεσης που καταγράφουν αυτές τις τάσεις συζητήθηκε η διαδικασία της δημιουργίας στη σύγχρονη τέχνη από τη στιγμή της πρόσληψης της ιδέας από τον καλλιτέχνη έως και τη στιγμή της ολοκλήρωσης του έργου.

Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011
Τα σύνορα του δημιουργού. Η γυναίκα ως καλλιτέχνις και ως εικόνα.
Ομιλήτρια: Ελένη Μάργαρη, Ιστορικός Τέχνης
Στο πλαίσιο αυτής της διάλεξης παρουσιάστηκαν τα έργα που έχουν φιλοτεχνηθεί από γυναίκες. Θα εξεταστεί εξίσου η θεματολογία αλλά και τα εικαστικά ιδιώματα, οι εικαστικοί δρόμοι, η «θηλυκή» συνειδητοποίηση και αναπαράσταση του κόσμου, των ανθρώπων, των γυναικών. Παράλληλα παρουσιάστηκαν οι διαφορές των δύο φύλων σε σχέση με την πρόσληψη και εικαστική απεικόνιση της «γυναίκας». 

Τέλος, θα ιχνηλατήθηκαν τα όρια / σύνορα ανάμεσα στη γυναίκα εικόνα και στη γυναίκα δημιουργό.

Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011
Τα σύνορα της αναπαράστασης. Από τις αφαιρετικές τάσεις της βυζαντινής ζωγραφικής στην αφαίρεση της σύγχρονης τέχνης.
Ομιλήτρια: Ευγενία Σταματοπούλου, Ιστορικός Τέχνης
Η βυζαντινή τέχνη και ιδίως η ζωγραφική εμπεριέχει στοιχεία μοντερνισμού αφού συχνά η  σημειολογία μιας βυζαντινής εικόνας κληροδοτεί στους σύγχρονους καλλιτέχνες το λεξιλόγιο που χρειάζονται για να απεικονίσουν την πραγματικότητας χρησιμοποιώντας σύμβολα. 
Στη διάλεξη εξετάστηκε το πώς, τα χαρακτηριστικά της βυζαντινής ζωγραφικής (η αυτονόμηση του χρώματος, η κατάργηση της μονοεστιακής προοπτικής, η σύνθεση εσωτερικών σχέσεων και δομών κ.α.), τα οποία συχνά δανείζονται οι σύγχρονοι εικαστικοί, λειτουργούν ως εργαλεία για τη δημιουργία σύγχρονης τέχνης.