Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

Bazaar βιβλίων στο Βυζαντινό Μουσείο


Παρασκευή 28 έως Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων οργάνωσε Bazaar βιβλίων στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. 

Μονογραφίες, Περιοδικές Εκδόσεις – Αρχαιολογικόν Δελτίον, Χρονικά και Μελέτες και Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών, Πρακτικά Αρχαιολογικών Συνεδρίων, Κατάλογοι Αρχαιολογικών Εκθέσεων και Οδηγοί Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων, πωλούνταν με έκπτωση 70%.