Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Αναβαθμίζοντας λειτουργίες και υπηρεσίες: Δράσεις για τη δημιουργία και διαχείριση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος»


Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 09:30

Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. διοργάνωσαν ενημερωτική ημερίδα με θέμα:
«Αναβαθμίζοντας λειτουργίες και υπηρεσίες: Δράσεις για τη δημιουργία και διαχείριση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.