Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

Παρουσίαση του βιβλίου του δρος Αρχιτέκτονος Σωτηρίου Βογιατζή «Η οικοδομική ιστορία της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου»


Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 και ώρα 19:00

Η Εταιρεία για την Μελέτη της Μεσαιωνικής Αρχιτεκτονικής των Βαλκανίων και της Προστασίας της «ΑΙΜΟΣ» και οι Εκδόσεις «University Studio Press» παρουσίασαν το βιβλίο του δρος Αρχιτέκτονος Σωτηρίου Βογιατζή «Η οικοδομική ιστορία της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου».

Η Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που ιδρύθηκε το 1088 από τον όσιο Χριστόδουλο, δεσπόζει με τον έντονα φρουριακό του χαρακτήρα πάνω από τη Χώρα της Πάτμου, τιμώντας τον προστάτη άγιο του νησιού και αποτελώντας το επίκεντρο της ζωής του οικισμού, που συγκροτήθηκε γύρω του.

Στο πέρασμα των 925 χρόνων του αδιάσπαστου βίου της μονής, το οικοδομικό αυτό σύνολο παρακολούθησε τις περιπέτειες και την ιστορία του Αιγαίου και δέχθηκε αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, ανεγέρσεις ή επισκευές, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά οχυρωμένα οικιστικά συμπλέγματα, με μοναδικό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα.

Ωστόσο, η μέχρι σήμερα έλλειψη συστηματικής τεκμηρίωσης των κτηρίων που απαρτίζουν τη Μονή δεν επέτρεψε τον σχηματισμό μιας ολοκληρωμένης εικόνας της οικοδομικής ιστορίας της.

Η έλλειψη αυτή καλύπτεται με το βιβλίο του Σωτηρίου Βογιατζή, Αρχιτέκτονος Μηχανικού και δρος Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π., που περιλαμβάνει λεπτομερή αποτύπωση, σχεδίαση και περιγραφή του συνόλου του οικοδομικού πλούτου της Μονής.

 Επίσης, στο βιβλίο χαράσσεται το πλαίσιο της οικοδομικής ιστορίας των κτηρίων που απαρτίζουν τον οχυρωμένο περίβολο, με το χαρακτηρισμό των κυριότερων φάσεων κατασκευής του και το συσχετισμό τους με την ιστορία της Μονής.

Για την έκδοση μίλησαν ο πανοσιολογιότατος καθηγούμενος της Ιεράς Μονής
Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου και Πατριαρχικός έξαρχος κ.κ. Αντίπας και ο Χαράλαμπος Μπούρας, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.