Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

Διάλεξη του Κωνσταντίνου Μωραΐτη, με θέμα «Τοπίου Προσχήματα».Σχολιάζοντας την πολιτιστική προβολή της νεότερης δυτικής τοπιοτεχνίας, σε σχέση με τις τοπιακές αναφορές και τους «διγενείς» κήπους της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.


Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 και ώρα 19:00

Η διάλεξη του Κωνσταντίνου Μωραΐτη, Καθηγητή Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π.,  με θέμα «Τοπίου Προσχήματα».Σχολιάζοντας την πολιτιστική προβολή της νεότερης δυτικής τοπιοτεχνίας, σε σχέση με τις τοπιακές αναφορές και τους «διγενείς» κήπους της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εντάχθηκε στον κύκλο διαλέξεων που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο των Φίλων του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου, με αφορμή την έκδοση του ημερολογίου του Μουσείου για το έτος 2013 «Κήπος και Παράδεισος. Μεταφορά και Πραγματικότητα».

Η διάλεξη παρουσίασε το αποτέλεσμα της συνεργασίας δυο αρχιτεκτόνων του Κωνσταντίνου Μωραΐτη και του Γιώργου Νικόπουλου που επιχείρησαν να προσεγγίσουν το θέμα τους ανάστροφα – κινούμενοι από τις νεότερες και πλησιέστερες σε εμάς εποχές προς τις παλαιότερες.

Αν οι πολιτισμοί που συνέθεσαν την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, διερωτώνται οι εισηγητές, διέθεταν και γενικότερη τοπιακή θεώρηση και ειδικότερες τοπιακές ή κηποτεχνικές διαμορφώσεις, τότε τι αιτιολογεί την καθυστερημένη και σχετικά περιορισμένη διερεύνησή τους σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα;

Τι αιτιολογεί την εμμονή των νεότερων ερευνητών, σύμφωνα με την οποία η τοπιακή θεώρηση και ο τοπιακός σχεδιασμός αποτελούν ουσιαστικές κατακτήσεις της νεότερης δυτικής πολιτιστικής ωρίμανσης;

Τι την αιτιολογεί παραγνωρίζοντας τη σημασία της προηγούμενης εμπειρίας, των προηγούμενων τοπιακών «προ» - σχημάτων;

Τι ανατρέπει αυτήν την έντονα δυτικότροπη προσέγγιση;

Πώς μπορούμε να την κρίνουμε στο φως τόσο εκτεταμένων και πολλαπλής εφαρμογής τοπιακών παρεμβάσεων, όπως αυτές για παράδειγμα που αναδύονται από τα άσματα του Βασίλειου Διγενή Ακρίτη;