Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ»


Αθήνα, 17, 18 και 19 Μαΐου 2013

Το καθιερωμένο εαρινό Συμπόσιο για τη Βυζαντινή και τη Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη συγκλήθηκε για τριακοστή τρίτη φορά από την Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία κατά το τριήμερο 17-19 Μαΐου 2013 με γενικό θέμα « Βυζαντινή Αρχιτεκτονική και Αρχιτεκτονική μετά την Άλωση»

Το ειδικό επιστημονικό θέμα του Συμποσίου ήταν «Το βυζαντινό μοναστήρι.Οργάνωση και Λειτουργία».
Σε αυτό προγραμματίσθηκαν έξι εισηγήσεις, από τις οποίες οι δύο ήταν ημίωρες ενώ οι άλλες τέσσερις, επειδή κρίθηκε ορθότερο να κληθούν περισσότεροι ειδικοί ερευνητές, διήρκεσαν ένα εικοσάλεπτο η καθεμία.

Η πρωϊνή συνεδρία της Παρασκευής ήταν αφιερωμένη στην αρχιτεκτονική όλων των περιόδων. Η τελευταία ανακοίνωση αναφέρεται σε οθωμανικό τέμενος.

Η πρώτη απογευματινή συνεδρία καλύφθηκε με ανακοινώσεις σχετικές με αρχειακές έρευνες και με θέματα τοπογραφίας, αρχαιολογίας και επιγραφικής.
Στη δεύτερη συνεδρία του απογεύματος συγκεντρώθηκαν θέματα σχετικά με τη μνημειακή ζωγραφική, τις εικόνες και τις μικρογραφίες της βυζαντινής περιόδου, καθώς και της περιόδου της Φραγκοκρατίας και της Ενετοκρατίας.

Οι συνεδρίες του Σαββάτου ήταν αφιερωμένες στο ειδικό θέμα.

Η συνεδρία της Κυριακής επικεντρώθηκε στη μνημειακή ζωγραφική, τις εικόνες και τη μικροτεχνία μετά την Άλωση.
Μετά το πέρας όλων των σχετικών παρουσιάσεων, ακολούθησε συζήτηση.

Οι πρωινές συνεδρίες άρχισαν την Παρασκευή στις 9:20΄, το Σάββατο στις 9:30΄ και την Κυριακή στις 10:00΄, ενώ οι απογευματινές συνεδρίες στις 17:30΄.