Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

«Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση VII» - Παρουσίαση συλλογικού τόμου


Πέμπτη 16 Μαΐου 2013 και ώρα 19:30

Την Πέμπτη 16 Μαΐου 2013, παρουσιάσθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο ο συλλογικός τόμος  «Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση VII», σε επιμέλεια του κ. Χαράλαμπου Μπούρα, ομότιμου καθηγητή του Ε.Μ.Π. και του κ. Σταύρου Μαμαλούκου, καθηγητή του Πολυτεχνείου Πατρών.

Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, μετά την κατάλυση της μεσαιωνικής αυτοκρατορίας αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα πολιτιστικής συνέχειας του έθνους.

Η αρχιτεκτονική αυτή απαξιωμένη από τους ξένους ερμηνευτές, αν και πλούσια και πρόσφορη σε ιστορική ερμηνεία, γίνεται βαθμιαία γνωστή με την δημοσίευση των μνημείων τα όποια παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία τύπων και μορφών.

Αυτή οφείλεται αφ’ ενός στη μεγάλη διαφοροποίηση κατά τόπους και κατά χρονικές περιόδους των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που επηρεάζουν την αρχιτεκτονική και αφ’ ετέρου σε πολύ ενδιαφέροντα φαινόμενα που σχετίζονται με βασικές ιδεολογικές επιλογές αλλά και με το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής, όπως λ.χ. η διαχρονική επιμονή μιμήσεως των βυζαντινών τρόπων, η αντιγραφή παλαιοτέρων προτύπων, οι έξωθεν επιρροές και άλλα παρόμοια.

Ο έβδομος τόμος των «Εκκλησιών στην Ελλάδα μετά την Άλωση» εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο με τους προηγούμενους και είναι το αποτέλεσμα του κόπου και της επιμέλειας κυρίως αρχιτεκτόνων.

Αποσκοπεί και πάλι στην τεκμηρίωση και την πρώτη δημοσίευση μικρού μέρους του διάσπαρτου σε όλη τη χώρα υλικού καθώς και στη ερμηνεία του, στο μέτρο των δυνατοτήτων ενός έκαστου των μελετητών.

Για την έκδοση μίλησαν:
Γιάννης Κίζης, καθηγητής Ε.Μ.Π.
Χαράλαμπος Μπούρας, ομότιμος καθηγητής Ε.Μ.Π.
Σταύρος Μαμαλούκος, καθηγητής Πολυτεχνείου Πατρών

Διοργάνωση: Εκδόσεις ΜΥΓΔΟΝΙΑ