Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

Συνέντευξη Τύπου του «Ευρωπαΐκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών»


Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 και ώρα 12.00

Την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 και ώρα 12.00, δόθηκε Συνέντευξη Τύπου από εκπροσώπους του Ευρωπαΐκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
Το θέμα της συνέντευξης αφορούσε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) στο πλαίσιο του ΕΤΟΥΣ ΚΑΒΑΦΗ, καθώς και στα λοιπά προγράμματα.