Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

Ξεναγήσεις στην έκθεση «Ομιλούσες Εικόνες: Η διάδοση του θρησκευτικού πίνακα στη Ρωσία και στα Βαλκάνια, 16ος – 19ος αιώνας»

Στο πλαίσιο της έκθεσης «Ομιλούσες Εικόνες: Η διάδοση του θρησκευτικού πίνακα στη Ρωσία και στα Βαλκάνια, 16ος – 19ος αιώνας», που παρουσιάσθηκε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 διοργανώθηκαν από τους αρχαιολόγους-επιμελητές της έκθεσης κ.κ. Νίκο Καστρινάκη και Νίκο Κωνστάντιο οι ακόλουθες ξεναγήσεις:
Φεβρουάριος
Πέμπτη 13/2, Κυριακή 16/2, Πέμπτη 20/2, Πέμπτη 27/2 και ώρα 12:00 
Μάρτιος
Πέμπτη 6/3 (ώρα 12:00), Πέμπτη 13/3 (ώρα 12:00) , Κυριακή 16/3 (ώρα 11:00), Πέμπτη 20/3 (ώρα 12:00), Πέμπτη 27/3 (ώρα 12:00).
Απρίλιος
Πέμπτη 3/4 (ώρα 12:00), Πέμπτη 10/4 (ώρα 12:00), Κυριακή 13/4 (ώρα 13:30)