Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

«Αυτά που δεν βλέπουν οι Γκατζέ». Διάλεξη στο Βυζαντινό Μουσείο


Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 και ώρα 19:30

Την Πέμπτη 27 Μαρτίου, η κοινωνική ανθρωπολόγος δρ Μαρία Φακιολά, έδωσε διάλεξη στο Μουσείο με θέμα «Αυτά που δεν βλέπουν οι Γκατζέ».

Αντιλαμβανόμαστε τους Ρομά/Τσιγγάνους ως εκείνους τους «άλλους» που κατοικούν στο «αλλού» της κοινωνικής πραγματικότητας, με νοσταλγία (εξωτικοί άλλοι) ή με ανακούφιση (περιθωριοποιημένοι άλλοι).
 
Αυτό το «αλλού» διαμορφώνεται από συγκεκριμένες εικόνες και αντιλήψεις, οι οποίες —είτε θετικές, είτε αρνητικές— σχηματίζουν έναν «τόπο» απ’ όπου οι Ρομά δεν μπορούν εύκολα να «διαφύγουν», όσο κι αν προσπαθούν.
 
Ανιχνεύθηκαν κάποιες από αυτές τις αντιλήψεις, μέσα από τις οποίες περιγράφονται οι Ρομά/Τσιγγάνοι συμπολίτες μας,  και θα ελέγξουμε την ορθότητά τους στην περίπτωση της Αγίας Βαρβάρας.

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Με τους Ρομά στο Μουσείο» η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, συντονίσθηκε από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και υλοποιήθηκε με την συνεργασία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

Στόχος ήταν να προωθήσει την κοινωνική πρόσβαση Ρομά πληθυσμών στην πολιτιστική κληρονομιά, να τονώσει την ιστορική τους αυτογνωσία και να γνωστοποιήσει σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας χαρακτηριστικά της κοινότητας των Ελλήνων Ρομά που ανατρέπουν στερεότυπες αντιλήψεις. 

Παράλληλα σκοπεύε να ενισχύσει τον διαπολιτισμικό διάλογο και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό, μέσα από τον σχεδιασμό και υλοποίηση στοχευμένων μουσειακών δράσεων διάχυσης καλών πρακτικών, ενημέρωσης και επιμόρφωσης.

Η Μαρία Φακιολά εργάζεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο Τμήμα Διαπολιτισμικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή με τίτλο «Κοινωνικές σχέσεις και ταυτότητες στην κοινότητα Ρομά της Αγίας Βαρβάρας». Έχει εργαστεί και ασχοληθεί ερευνητικά με ομάδες που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό.

Η διάλεξη δόθηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου.