Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

Ολοκληρώθηκε η έκθεση «Έργα του 20ού και 21ου αιώνα από τις συλλογές του ΒΧΜ»

Μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2014, παρέμεινε ανοικτή στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο η έκθεση «Έργα του 20ού και 21ου αιώνα από τις συλλογές του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου».

Η έκθεση παρακολούθησε, σε πέντε ενότητες, την πρόσληψη της βυζαντινής τέχνης, από ευρωπαίους και έλληνες ζωγράφους, την εδραίωσή της ως κτήμα της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς από τους καλλιτέχνες της γενιάς του ‘30, τη συμβολή των συντηρητών στη διάσωση των μνημείων, τη σημασία των αντιγράφων για τη γνωριμία και την τεκμηρίωση των πρωτότυπων έργων και τέλος την επίδραση του βυζαντινού πολιτισμού στη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή. 

Στην έκθεση περιλαμβάνονταν αντίγραφα και πρωτότυπα ζωγραφικά έργα και γλυπτά ελλήνων και ευρωπαίων καλλιτεχνών από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις μέρες μας, καθώς και συντηρητών που εργάστηκαν στο Μουσείο. 

Περιλαμβάνοντανέργα των Φώτη Κόντογλου, Δημήτριου Πελεκάση, Γιάννη Τσαρούχη, Ράλλη Κοψίδη, Πολύκλειτου Ρέγκου, Αριστοτέλη Ζάχου, Παντελή Ζωγράφου, Αντώνη Γκλίνου, Αντώνη Πατεράκη, Ομήρου, Λάμπρου Γατή και Μάρκου Καμπάνη, καθώς και των Ευρωπαίων καλλιτεχνών Émile Gilliéron του Νεώτερου και Francesco Novo

Τα έργα εκτέθηκαν στην τελευταία ενότητα της μόνιμης έκθεσης του Βυζαντινού Μουσείου που φέρει τον γενικό τίτλο «Βυζάντιο και νεώτερη τέχνη»