Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το καθιερωμένο εαρινό συμπόσιο για τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη συγκλήθηκε για 35η φορά από τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία κατά το τετραήμερο από 23 έως 26 Απριλίου 2015

Το ειδικό επιστημονικό θέμα του συμποσίου ήταν "Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη και η άμεση περιφέρειά της: τοπογραφία. αρχαιολογία, αρχιτεκτονική και τέχνη"
Περισσότερες πληροφορίες για το Συμπόσιο θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΧΑΕ.