Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

Έκθεση στο πλαίσιο του 35ου Συμποσίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας


23 έως και 26 Απριλίου 2015

Στο πλαίσιο του 35ου Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης που συγκαλείται από τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο από τις 23 έως και τις 26 Απριλίου 2015,  με ειδικό επιστημονικό θέμα «Η βυζαντινή Κωνσταντινούπολη και η άμεση περιφέρειά της: Τοπογραφία, αρχαιολογία, αρχιτεκτονική και τέχνη», εκτέθηκαν οκτώ έργα από τις Συλλογές του Μουσείου. 

Τα έργα ανήκουν σε μία σειρά υδατογραφιών και σχεδίων με θέμα βυζαντινούς ναούς και μονές της Κωνσταντινούπολης που φιλοτεχνήθηκαν από τον Α. Μαναράκη με τη μέριμνα του Κωνσταντινουπολίτη λογίου ιατρού Αλεξάνδρου Πασπάτη, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν  ως λιθογραφίες για την εικονογράφηση του βιβλίου του «Βυζαντιναὶ μελέται. Τοπογραφικαὶ καὶ Ἱστορικαί» (Κωνσταντινούπολη, 1877). 

Το 1890 δωρήθηκαν από τον Αλέξανδρο Πασπάτη στη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία.
Επίσης, παρουσιάζονται δύο φωτογραφίες που προέρχονται από τη Συλλογή της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και φυλάσσονται σήμερα στα Ιστορικά και Φωτογραφικά Αρχεία του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.