Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

Παρουσίαση του βιβλίου της Ομότιμης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Μαρίας Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου «Βυζαντινή Διπλωματική. Τα έγγραφα των δημοσίων λειτουργών»


Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19:00

Το «Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμού Νίκος Σβορώνος» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), διοργάνωσε την παρουσίαση του βιβλίου της Ομότιμης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Μαρίας Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου «Βυζαντινή Διπλωματική. Τα έγγραφα των δημοσίων λειτουργών».


Ομιλητές:
-Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, Ομότιμη Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
-Ελευθερία Παπαγιάννη, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
-Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη, Επ. Καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συντόνισε η Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθύντρια του «Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμού Νίκος Σβορώνος» Καλλιόπη (Κέλλυ) Α. Μπουρδάρα.