Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

Ενημερωτική συνάντηση για πρακτική άσκηση φοιτητών του ΤΕΙ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Το Εργαστήριο Συντήρησης Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας με την υποστήριξη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και τη φιλική συμμετοχή του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου οργάνωσε την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016 συνάντηση των φορέων που δέχονται φοιτητές του Τμήματος για την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση.

Η συνάντηση είχει σκοπό την πληροφόρηση των φοιτητών για τη λειτουργία των εργαστηρίων, τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι συλλογές κάθε ιδρύματος, το είδος των επεμβάσεων που εφαρμόζονται, και τη δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακών εργασιών, αφορά δε μόνο τους φορείς που διαθέτουν εργαστήρια συντήρησης χάρτινου υλικού.