Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

36ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης

Το καθιερωμένο εαρινό συμπόσιο για τη Βυζαντινή και τη Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη πραγματοποιήθηκε για τριακοστή έκτη φορά από την Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, κατά το τριήμερο από 20 έως 22 Μαΐου 2016.

Το ειδικό επιστημονικό θέμα, του συμποσίου είναι : Το προσκύνημα στο βυζαντινό κόσμο: αρχαιολογικές και ιστορικές μαρτυρίες. Σε αυτό έχουν προγραμματιστεί έξι ημίωρες εισηγήσεις.

Η πρωινή συνεδρία της Παρασκευής, 20 Μαΐου 2016, ήταν αφιερωμένη στο πρώτο μέρος σε ανακοινώσεις σχετικά με την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, τη μικροτεχνία και την επιγραφική της παλαιοχριστιανικής περιόδου και το δεύτερο περιλάμβανε ανακοινώσεις σχετικά με την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, την επιγραφική και την τοπογραφία της βυζαντινής περιόδου. Η απογευματινή συνεδρία ήταν αφιερωμένη στη βυζαντινή ζωγραφική.

Η συνεδρία του Σαββάτου, 21 Μαΐου 2016, ήταν αφιερωμένη στο ειδικό θέμα. Εκτός από τις έξι εισηγήσεις έγιναν και δεκατρείς σχετικές ανακοινώσεις. Κατά την πρωινή συνεδρία της Κυριακής, 22 Μαΐου 2016, παρουσιάστηκαν δύο ανακοινώσεις με τη μορφή αναρτημένων πινακίδων και στη συνέχεια έγιναν ανακοινώσεις σχετικά με την αρχιτεκτονική και τη μνημειακή ζωγραφική των χρόνων μετά την Άλωση. Η απογευματινή συνεδρία της Κυριακής, 22 Μαΐου 2016, καλύφθηκε στο πρώτο μέρος με ανακοινώσεις για την ζωγραφική των εικόνων των χρόνων μετά την Άλωση. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκαν ανακοινώσεις που αφορούσαν στα προσκυνήματα μετά την Άλωση και σε επιστημονικά προγράμματα.

Οι πρωινές συνεδρίες άρχιζαν την Παρασκευή και την Κυριακή στις 9:30 και  το Σάββατο στις 9.00. Οι απογευματινές συνεδρίες, άρχιζαν στις 16:00.