Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

«Η Βυζαντινή Αθήνα»


Διεθνές Συνέδριο

21 Οκτωβρίου 2016 έως 23 Οκτωβρίου 2016

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 21-23 Οκτωβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η Βυζαντινή Αθήνα». Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.
Διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν την ιστορία και την αρχαιολογία της Βυζαντινής Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής της Αττικής από τον 4ο έως τον 15ο αιώνα.