Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

Παρουσίαση βιβλίου «ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 1800-1807»

14 Νοεμβρίου 2016

Στις 14 Νοεμβρίου στις 19:00, το Κέντρο Μελετών Ιονίου παρουσιάζει τον συλλογικό τόμο Επτάνησος Πολιτεία 1800-1807, αφιερωμένο στη μνήμη του ιστορικού Σπύρου Δ. Λουκάτου. Στον τόμο, που εκδόθηκε με επιμέλεια Δέσποινας Μιχάλαγα και Παναγιώτας Μοσχονά, περιλαμβάνονται 27 πρωτότυπες μελέτες ειδικών επτανησιολόγων που αναφέρονται στην ίδρυση και οργάνωση της «Επτανήσου Πολιτείας», του πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους των νεότερων χρόνων.