Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

Διάλεξη στο πλαίσιο της έκθεσης «Ερμιτάζ: Πύλη στην Ιστορία»


ώρα 19:00

15 Φεβρουαρίου 2017

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:00 ο κ. Δημήτριος Δ. Τριανταφυλλόπουλος, τέως Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα δώσει διάλεξη στο αμφιθέατρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου με θέμα:
«Το Ερμιτάζ ως καθρέπτης. Από τη Χάρη της ορθόδοξης εικονογραφίας στον Νόμο της δυτικής»

Οι πλούσιες συλλογές του Μουσείου Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης, οι οποίες μιλούν εύγλωττα για την τσαρική και επαναστατική Ρωσία, αποτελούν το κεντρικό θέμα της ομιλίας.

Ανάμεσα στα έργα που εκτίθενται στο Βυζαντινό Μουσείο, μια ομάδα θρησκευτικών πινάκων από τη νεότερη ευρωπαϊκή τέχνη απεικονίζει γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Συγκρίνοντάς τους από πλευράς εικονογραφικής / εικονολογικής αφενός με ανάλογες παραστάσεις βυζαντινής ή μεταβυζαντινής εποχής, αφετέρου με έργα της δυτικής τέχνης, έχοντας δε υπόψη την εκκλησιαστική ζωή στη Ρωσία όπως και την ιστορία της ίδρυσης μουσείων γενικά και του Ερμιτάζ ειδικότερα, μπορεί να συναγάγει κανείς ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τον πνευματικό βίο της ομόδοξης Ρωσίας.

Η διάλεξη εντάσσεται στον κύκλο ομιλιών που διοργανώνονται στο πλαίσιο της έκθεσης «Ερμιτάζ: Πύλη στην Ιστορία», η οποία παρουσιάζεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο έως τις 26 Φεβρουαρίου 2017. 

  • Διάλεξη Δημητρίου Τριανταφυλλόπουλου (Έκθεση «Ερμιτάζ: Πύλη στην Ιστορία»)