Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ


12, 13 και 14 Μαΐου 2017

Το καθιερωμένο εαρινό συμπόσιο για τη Βυζαντινή και τη Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη διεξάγεται για τριακοστή έβδομη φορά από την Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, κατά το τριήμερο από 12 έως 14 Μαΐου 2017, αφιερωμένο εφέτος στη μνήμη του Χαράλαμπου Μπούρα, κορυφαίου ερευνητή της Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής και επί εικοσαετία Γενικού Γραμματέα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 

Το ειδικό επιστημονικό θέμα, του συμποσίου είναι: «Η βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική: από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή». Σε αυτό έχουν προγραμματιστεί έξι εισηγήσεις και  θα αποτελέσει διημερίδα που θα διεξαχθεί, το Σάββατο και την Κυριακή, 13 και 14 Μαΐου 2017.

 Την Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017, θα παρουσιαστούν όλες οι ανακοινώσεις που δεν συνδέονται με το ειδικό επιστημονικό θέμα του Συμποσίου.
Η πρωινή συνεδρία της Παρασκευής, 12 Μαΐου 2017, αρχίζει με ανακοινώσεις σχετικά με την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική, την επιγραφική, την κεραμική, τη γλυπτική και τη μικροτεχνία της παλαιοχριστιανικής περιόδου. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει ανακοινώσεις σχετικά με την πολεοδομία, την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, τη ζωγραφική και τη μικροτεχνία της  βυζαντινής περιόδου.  
Η απογευματινή συνεδρία είναι αφιερωμένη στο πρώτο μέρος στην αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική και τη γλυπτική της ύστερης μεσαιωνικής περιόδου και στο δεύτερο στην αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική των χρόνων μετά την Άλωση.

Οι συνεδρίες του Σαββάτου, 13 Μαΐου 2017 και της Κυριακής, 14 Μαΐου 2017, είναι αφιερωμένες στο ειδικό θέμα. 
Εκτός από τις έξι εισηγήσεις θα γίνουν και εικοσιμία  σχετικές ανακοινώσεις. 
Η απογευματινή συνεδρία της Κυριακής, 14 Μαΐου 2017, περιλαμβάνει αποκλειστικά εισήγηση και ανακοινώσεις που αναφέρονται στους χρόνους μετά την Άλωση και τη Βενετοκρατία. 

Μετά το πέρας των σχετικών παρουσιάσεων, θα ακολουθήσει συζήτηση ανάμεσα στους ομιλητές και στο κοινό.

Οι πρωινές συνεδρίες αρχίζουν την Παρασκευή και το Σάββατο στις 9:30 και την Κυριακή στις 10:00.  
Οι απογευματινές συνεδρίες, αρχίζουν στις 17:00.