Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 38o Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης


Αθήνα, 11-13 Mαΐου 2018

12 Μαΐου 2018

Το καθιερωμένο Εαρινό Συμπόσιο για τη Βυζαντινή και τη Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη διεξάγεται για τριακοστή όγδοη φορά από την Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, κατά το τριήμερο από 12 έως 14 Μαΐου 2017.

Το ειδικό επιστημονικό θέμα, του συμποσίου αυτή τη χρονιά είναι:
«Αναζητώντας τη θέση του άλλου στο Βυζάντιο: υλικά τεκμήρια και καλλιτεχνικές εκφάνσεις της παρουσίας αλλόφυλων και αλλόθρησκων στη βυζαντινή επικράτεια».

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με το πρόγραμμα και τις περιλήψεις των εισηγήσεων του συμποσίου στο συνημμένο αρχείο.