Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον (01643)

Είδος: Παλαίτυπο
ΒΧΜ: 001643
Χώρος έκθεσης: III Η πνευματική και καλλιτεχνική κινητικότητα τον 15ο αιώνα

Χρονολογία: 1560

Διαστάσεις (εκ.μ.): 28x20
Περιοχή: Βενετία
Δημιουργός: Giacomo Leoncini (Ιάκωβος Λεογκίνος)

O Giacomo Leoncini (Ιάκωβος Λεογκίνος) αγόρασε τα τυπογραφικά στοιχεία και το σήμα του Ανδρέα Κουνάδη και τα χρησιμοποίησε στις εκδόσεις του. Τύπωσε κυρίως εκκλησιαστικά αλλά και μερικά λαϊκά έργα (κυρίως ανατυπώσεις προηγουμένων εκδόσεων) στα χρόνια 1560-1585. Στις εκδόσεις του κειμένων της δημώδους λογοτεχνίας χρησιμοποίησε τις διάσημες ξυλογραφίες Βενετσιάνικης τεχνοτροπίας του εικονογραφούσαν την έκδοση (1526) της μετάφρασης της Ιλιάδας του Ομήρου στη Νέα Ελληνική από τον Νικόλαο Λουκάνη. Υπάρχουν ενδείξεις ότι μετά το 1580 συνεταιρίστηκε με μερικούς Έλληνες εκδότες και εμπόρους της Βενετίας όπως ο Λουκάς Σουγδουρής. Το έντυπο διακοσμείται με ξυλογραφίες. Πριν από την αρχή του κατά Ιωάννη ευαγγελίου, στο φύλλο 1v εικονίζεται η Σταύρωση. Το ευαγγέλιο παραχωρήθηκε το 1892 από το Υπουργείο Εξωτερικών στη Xριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία.