ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ


«Μουσεία για την Ισότητα: Ποικιλομορφία & Κοινωνική Συνοχή»

Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο συμπληρώνει πλέον μια εικοσαετία ενεργούς και έμπρακτης συμμετοχής σε θέματα ισότιμης πρόσβασης όλων των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στη βιωματική μουσειακή εμπειρία θα ήταν πρακτικά αδύνατη λόγω κοινωνικών, σωματικών και ψυχικών δυσχερειών. Με καινοτόμα προγράμματα και ποικίλες εκθεσιακές και εκπαιδευτικές δράσεις, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών τόσο των Ευάλωτων Ομάδων όσο και των Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού.

Στην πρώτη ομάδα ανήκουν άτομα με Αναπηρίες, με προβλήματα ψυχικής υγείας ή νοητικής υστέρησης, εξαρτημένοι, άτομα τρίτης ηλικίας σε γηροκομεία, νοσοκομεία και Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων και παιδιά σε νοσοκομεία. Στη δεύτερη ομάδα, η οποία καθορίζεται από κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες ανήκουν τα Ειδικά Σχολεία, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών ή νησιωτικών περιοχών, ανήλικοι ή ενήλικες τρόφιμοι φυλακών και ομάδες με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες όπως οι Ρομά και οι πρόσφυγες μετανάστες.

Με προγράμματα που θα παρουσιαστούν μέσα στον εβδομαδιαίο εορτασμό του ρόλου και της συμβολής των μουσείων στην κοινωνία, το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο υιοθέτησε ένα αγώνα, χωρίς προκαταλήψεις, για ευρύτερη κοινωνική συνοχή αποδεχόμενο πλήρως την κοινωνική πολυμορφία της σύγχρονης νεωτερικότητας.

  • Συζητώντας με την Ιστορία - 12 Θησαυροί του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου