25

ΔΕΥΤΈΡΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

<επιστροφή
ΚΥΡΔΕΥΤΡΙΤΕΤΠΕΜΠΑΡΣΑΒ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Εκθέσεις
Εκδηλώσεις
Find us on Facebook Find us on youtube
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 22, 106 75 Αθήνα
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα  213 213 9572, 213 213 9500.


ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Δευτέρα-Κυριακή: 08:00-20:00

Για λόγους ασφαλείας η τελευταία είσοδος επισκέπτη επιτρέπεται 15' πριν από το κλείσιμο του Μουσείου.

ΚΛΕΙΣΤΟ
1 Ιανουαρίου, 25 Μαρτίου, Μεγάλη Παρασκευή (ανοικτό 12.00 – 17.00), Κυριακή του Πάσχα, 1 Μαΐου, 25-26 Δεκεμβρίου.

Για ορισμένες περιοδικές εκθέσεις προβλέπεται διαφορετικό ωράριο λειτουργίας.


ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
Γενική είσοδος: 8 ευρώ
Ενιαίο εισιτήριο: 15 ευρώ (ισχύει για 3 ημέρες και για τα εξής μουσεία: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Επιγραφικό Μουσείο, Νομισματικό Μουσείο, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο)

Μειωμένο: 4 ευρώ
Μειωμένο ενιαίο εισιτήριο: 8 ευρώ (ισχύει για 3 ημέρες και για τα εξής μουσεία: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Επιγραφικό Μουσείο, Νομισματικό Μουσείο, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο)

Μειωμένο εισιτήριο καταβάλλουν:
  1. Οι φοιτητές Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ισοτίμων Σχολών των εκτός της Ε.Ε. χωρών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.
  2. Οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ε.Ε. άνω των 65 ετών, με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  3. Οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης.
Δωρεάν είσοδος
Απαλλάσσονται από την καταβολή εισιτηρίου:

α) οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας

β) οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών ή ισότιμων Σχολών των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Σχολών Ξεναγών, με την επίδειξη της φοιτητικής−σπουδαστικής τους ταυτότητας,

γ) οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας,

δ) οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη αυτής,

ε) οι ξεναγοί, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας,

στ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας, Γ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών,

ζ) τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους,

η) οι αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας,

θ) οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημο− σίου, μετά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς,

ι) οι κάτοχοι Δελτίου ελεύθερης εισόδου,

ια) τα άτομα με αναπηρία (67% και άνω) και ένας συνοδός αυτών, με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης δημόσιου φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό αυτής,

ιβ) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών, όταν τα παιδιά τους είναι έως 23 ετών και έως 25 έάν εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη θεωρημένου πάσου πολυτέκνων ή βεβαίωσης από το Σύλλογο Πολυτέκνων ή πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο. Επίσης, οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών, όταν τα παιδιά τους είναι έως 18 ετών και έως 24 εάν σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο,

ιγ) οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο. Στην περίπτωση των διαζευγμένων, μόνον ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων,

ιδ) οι κάτοχοι ενεργού κάρτας ανεργίας,

ιε) οι κάτοχοι κάρτας αλληλεγγύης,

Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης, οι κάτωθι:

α) τα μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων και των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

β) τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Διευθυντές των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,

γ) οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας, Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης (εν ενεργεία ημεδαποί και αλλοδαποί). Στην περίπτωση των αναπληρωτών και των ωρομίσθιων καθηγητών, η έκδοση Δελτίου ελεύθερης εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα,

δ) οι πτυχιούχοι Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών, των Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, συμπεριλαμβανομένων και των Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των τμημάτων και των σχολών αυτών,

ε) οι πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σπουδών αυτών,

στ) οι Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα,

ζ) οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων,

η) οι επί συμβάσει υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου:

την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους

Ημέρες ελεύθερης εισόδου:
α) η Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου,
β) οι επετειακές και βάσει διεθνών συμβάσεων ημερομηνίες:
* 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),
* 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),
* το διήμερο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (που πραγματοποιείται το τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους) και
* 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη).

Για ορισμένες περιοδικές εκθέσεις προβλέπεται ξεχωριστό εισιτήριο.


ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Το Μουσείο βρίσκεται λίγα μέτρα από το σταθμό του Μετρό (στάση Ευαγγελισμός) και σε κοντινή απόσταση από την Πλατεία Συντάγματος (περίπου 15΄ με τα πόδια).

Λεωφορεία & τρόλεϊ:
054    ΠΕΡΙΣΣΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
100    ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ -ΚΟΛΩΝΑΚΙ- ΑΓΟΡΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  13    ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ - Ν. ΨΥΧΙΚΟ
203    ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
204    ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
220    ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
221    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
224    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
235    ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
   3    Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
608    ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
622    ΓΟΥΔΗ - ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙ
   7    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
732    ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗ
   8    Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
815    ΓΟΥΔΗ - ΤΑΥΡΟΣ
Χ14    ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
Χ95    ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)
 Α5    ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΘΟΥΣΑ
Ε14    ΣΥΝΤΑΓΜΑ - Ο.Α.Κ.Α. - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
022    Ν. ΚΥΨΕΛΗ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ
060    ΜΟΥΣΕΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
250    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ) ΣΧ


Δημοτικά λεωφορεία: 01 (δήμου Καισαριανής, στάση στο Πολεμικό Μουσείο στην οδό Ριζάρη)

Μετρό: Γραμμή 3 (Στάση Ευαγγελισμός)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Παρέχονται δωρεάν. Απευθύνονται σε ομάδες μαθητών, νέων, ενηλίκων και ατόμων με αναπηρία ή ειδικά ενδιαφέροντα.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Δευτέρα - Παρασκευή, ώρες 09:00-15:00 στο τηλ.213 213 9507, e-mail: edu.bma@culture.gr.
 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση ομάδων επισκεπτών είναι χρήσιμη προηγούμενη συνεννόηση με το Μουσείο (Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων) στο τηλ. 213 213 9507, e-mail: edu.bma@culture.gr ή στο 213 213 9572 (Γραφείο Επικοινωνίας), e-mail: info.bma@culture.gr.

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
Δικαίωμα ξενάγησης επ' αμοιβή στο Μουσείο έχουν μόνο όσοι διαθέτουν την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (Ν. 710/1977).

Χωρίς αμοιβή μπορούν να ξεναγήσουν οι μόνιμοι αρχαιολόγοι του ΥΠ.ΠΟ.Τ και οι εκπαιδευτικοί, κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Τ (N. 3498/2006).

Την άδεια οφείλουν να φέρουν κατά τη διάρκεια της ξενάγησης και να επιδείξουν στο φυλακτικό προσωπικό, όταν τους ζητηθεί.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η είσοδος στο Μουσείο για άτομα με αναπηρία, όπως επίσης και για συνοδούς τυφλών και ατόμων με κινητικά προβλήματα, είναι ελεύθερη. Ο  χώρος της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου είναι προσβάσιμος σε άτομα με κινητικές δυσκολίες. Για τους τυφλούς προτείνεται απτική διαδρομή και ειδικά σχεδιασμένη ακουστική ξενάγηση, ενώ διανέμεται φυλλάδιο του Μουσείου σε γραφή Μπράιγ.

Στην περίπτωση  των ομάδων είναι χρήσιμη προηγούμενη συνεννόηση στο τηλ. 213 213 9507 (Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων), e-mail: edu.bma@culture.gr.

To Μουσείο επίσης διαθέτει μία θέση στάθμευσης για άτομα με αναπηρία.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ
Επιτρέπεται η φωτογράφιση με φορητή μηχανή χωρίς φλας. Με ειδική άδεια επιτρέπεται η χρήση τρίποδα, φλας, καθώς και η βιντεοσκόπηση. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 213 9572.
e-mail: bma@culture.gr.


ΧΑΡΤΗΣ