Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμες Πληροφορίες

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΒΕΡΔΟΥ

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 6, Αθήνα, Τηλέφωνο: 2103392147

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

Δευτέρα: 09:00 - 16:00

Τρίτη: Κλειστά

Τετάρτη έως Κυριακή: 09:00-16:00

ΕΙΣΟΔΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 22, 106 75, Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213213 9500, 213213 9517

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δευτέρα: 09:00-16:00 

Τρίτη: Κλειστά

Τετάρτη - Κυριακή: 09:00-16:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Γενική είσοδος: 4 ¤ (από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου)
                            8 ¤ (από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου)


Για λόγους ασφαλείας η αποχώρηση των επισκεπτών από τις αίθουσες αρχίζει 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα που κλείνει το Μουσείο.


ΚΛΕΙΣΤΑ
 • 1 Ιανουαρίου 
 • 25 Μαρτίου 
 • Μεγάλη Παρασκευή (ανοικτό 12.00 - 17.00) 
 • Κυριακή του Πάσχα 
 • 1 Μαΐου 
 • 25, 26 Δεκεμβρίου
_________________________________________________

Ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης του Μουσείου: 

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 16:00 

Η βιβλιοθήκη δεν θα λειτουργεί Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες.

_________________________________________________


Ενημερώνουμε το κοινό ότι το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο δεν εκδίδει πια κάρτες ελευθέρας εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.


Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη από τις 10:00 έως τις 13:00 θα μπορούν να παραλαμβάνουν τις κάρτες τους όσοι είχαν υποβάλει αίτηση μέχρι 10 Απριλίου 2023. 

_________________________________________________________________

Πρόσωπα που δικαιούνται ελεύθερη είσοδο


α) τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης,


β) τα παιδιά ηλικίας έως 5 ετών των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης,


γ) οι άνω των 25 ετών εκπαιδευόμενοι σε σχολεία της Β βάθμιας εκπαίδευσης (εσπερινά σχολεία, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΕΠΑ.Λ) και σε επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ.) των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με την επίδειξη βεβαίωσης φοίτησης, στην οποία θα αναγράφεται η διάρκειά της,


δ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α βάθμιας, Β βάθμιας και Γ βάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,


ε) οι συμμετέχοντες στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) και τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και βεβαίωσης δικαιούχου ελεύθερης εισόδου λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α., για την αναγραφόμενη περίοδο συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, καθώς και έγκυρου εγγράφου, το οποίο πιστοποιεί τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα,


στ) οι κάτοχοι κάρτας ανεργίας της ημεδαπής, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και έγκυρης βεβαίωσης ανεργίας ή πρόσφατης ανανέωσης αυτής, 


ζ) τα άτομα με αναπηρία και ένας συνοδός αυτών (ο τελευταίος εφόσον οι εν λόγω ανάπηροι έχουν αναπηρία άνω του 67%), ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας - ΚΕ.Π.Α.) για τους κατοίκους της ημεδαπής ή ανάλογου πιστοποιητικού από αντίστοιχο αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής,


η) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας - ΚΕ.Π.Α.),


θ) οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας - ΚΕ.Π.Α.),


ι) οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας - ΚΕ.Π.Α.),


ια) οι πρόσφυγες, με την επίδειξη Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας ή Ταξιδιωτικού Εγγράφου Σύμβασης της 28ης Ιουλίου 1951 (διαβατήριο αναγνωρισμένου πρόσφυγα) ή Ταξιδιωτικού Εγγράφου Αλλοδαπού (διαβατήριο αναγνωρισμένου δικαιούχου επικουρικής προστασίας) ή Άδειας Διαμονής,


ιβ) οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία, με επίδειξη Δελτίου Ταυτότητας Οπλίτη, σε ισχύ,


ιγ) οι Έλληνες Ολυμπιονίκες, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και κάρτας μέλους του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών,


ιδ) οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν αιτήματος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου (Δ/νση/Γραφείο Εθιμοτυπίας), μετά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς,


ιε) οι κάτοχοι κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και της κάρτας μέλους ICOM/ICOMOS, σε ισχύ,


ιστ) τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ.Α., με την επίδειξη της σχετικής κάρτας μέλους, σε ισχύ,


ιζ) οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας,


ιη) οι ειδικοί επιστήμονες στους οποίους χορηγείται άδεια με σκοπό τη φωτογράφιση, τη μελέτη, τη σχεδίαση ή τη δημοσίευση αρχαιοτήτων, με την επίδειξη της σχετικής άδειας,


ιθ) τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, με την επίδειξη κάρτας μέλους, σε ισχύ,


κ) οι ξεναγοί της ημεδαπής, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας,


κα) οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη δημοσιογραφικής ταυτότητας, σε ισχύ,


κβ) οι κάτοχοι Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου, με την επίδειξη αυτού,


κγ) τα μέλη της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης, με την επίδειξη θεωρημένης κάρτας μέλους.


Πρόσωπα που δικαιούνται μειωμένη είσοδο

(για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου, δεν προβλέπεται μειωμένη τιμή εισιτηρίου, εξαιρείται το Ενιαίο Εισιτήριο)


α) τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας 6 έως 25 ετών των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης,


β) οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου άνω των 65 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης,


γ) οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,


δ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α’ βάθμιας, Β’ βάθμιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών.

Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης


α) τα εν ενεργεία μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων και των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,


β) τα εν ενεργεία μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου,


γ) οι εν ενεργεία Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα,


δ) οι συμβασιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου. Η ανανέωση του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον συνεχίζεται η επαγγελματική σχέση με το ΥΠ.ΠΟ.Α., το Τ.Α.Π., το Μουσείο Ακρόπολης και το Μουσείο Κανελλοπούλου,


ε) οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου,


στ) οι υπηρετούντες στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,


ζ) οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α’ βάθμιας, Β’ βάθμιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής. Στην περίπτωση των αναπληρωτών και των ωρομισθίων καθηγητών, η ανανέωση του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα,


η) οι πτυχιούχοι Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Σχολών Καλών Τεχνών, των Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, συμπεριλαμβανομένων και των Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σχολών αυτών,


θ) οι πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών και Σχολών και Τμημάτων Πολιτιστικής Διαχείρισης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σχολών αυτών,


ι) οι φοιτούντες και απόφοιτοι του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου,


ια) οι υπηρετούντες αστυνομικοί στο Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων των Διευθύνσεων Ασφάλειας.


Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου τις παρακάτω ημερομηνίες:

 • 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη)
 • 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων)
 • 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)
 • τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (διήμερο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς)
 • την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους
 • 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή)

Για ορισμένες περιοδικές εκθέσεις προβλέπεται ξεχωριστό εισιτήριο.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Το Μουσείο βρίσκεται λίγα μέτρα από το σταθμό του Μετρό (στάση Ευαγγελισμός) και σε κοντινή απόσταση από την Πλατεία Συντάγματος (περίπου 15 λεπτά με τα πόδια).

Λεωφορεία & τρόλεϊ:

054    ΠΕΡΙΣΣΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

100    ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ -ΚΟΛΩΝΑΚΙ- ΑΓΟΡΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

  13    ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ - Ν. ΨΥΧΙΚΟ

203    ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

204    ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

220    ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

221    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

224    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

235    ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

    3    Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

608    ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

622    ΓΟΥΔΗ - ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙ

732    ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗ

815    ΓΟΥΔΗ - ΤΑΥΡΟΣ

Χ14    ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ

Χ95    ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)

  Α5    ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΘΟΥΣΑ

Ε14    ΣΥΝΤΑΓΜΑ - Ο.Α.Κ.Α. - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

022    Ν. ΚΥΨΕΛΗ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ

060    ΜΟΥΣΕΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

250    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ) ΣΧ

Δημοτικά λεωφορεία: 01. (Δήμου Καισαριανής, στάση στο Πολεμικό Μουσείο στην οδό Ριζάρη)

Μετρό: Γραμμή 3 (Στάση Ευαγγελισμός)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Παρέχονται δωρεάν. Απευθύνονται σε ομάδες μαθητών, νέων, ενηλίκων και ατόμων με αναπηρία ή ειδικά ενδιαφέροντα.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Δευτέρα - Παρασκευή, ώρες 09:00-15:00 στο τηλ.213 213 9507, e-mail: edu.bma@culture.gr.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση ομάδων επισκεπτών είναι χρήσιμη προηγούμενη συνεννόηση με το Μουσείο (Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων) στο τηλ. 213 213 9507, e-mail: edu.bma@culture.gr ή στο 213 213 9572 (Γραφείο Επικοινωνίας), e-mail: info.bma@culture.gr.

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Δικαίωμα ξενάγησης με αμοιβή στο Μουσείο έχουν μόνο όσοι διαθέτουν την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (Ν. 710/1977).

Χωρίς αμοιβή μπορούν να ξεναγήσουν οι μόνιμοι αρχαιολόγοι του ΥΠ.ΠΟ.Τ και οι εκπαιδευτικοί, κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Τ (N. 3498/2006).

Την άδεια οφείλουν να φέρουν κατά τη διάρκεια της ξενάγησης και να επιδείξουν στο φυλακτικό προσωπικό, όταν τους ζητηθεί.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η είσοδος στο Μουσείο για άτομα με αναπηρία, όπως επίσης και για συνοδούς τυφλών και ατόμων με κινητικά προβλήματα, είναι ελεύθερη. Ο  χώρος της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου είναι προσβάσιμος σε άτομα με κινητικές δυσκολίες

Για τους τυφλούς προτείνεται απτική διαδρομή και ειδικά σχεδιασμένη ακουστική ξενάγηση, ενώ διανέμεται φυλλάδιο του Μουσείου σε γραφή Μπράιγ.

Στην περίπτωση  των ομάδων είναι χρήσιμη προηγούμενη συνεννόηση στο τηλ. 213 213 9507 (Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων), e-mail: edu.bma@culture.gr.

To Μουσείο επίσης διαθέτει μία θέση στάθμευσης για άτομα με αναπηρία.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ

Επιτρέπεται η φωτογράφιση με φορητή μηχανή χωρίς φλας. Με ειδική άδεια επιτρέπεται η χρήση τρίποδα, φλας, καθώς και η βιντεοσκόπηση. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 213 9572.

e-mail: bma@culture.gr.

ΧΑΡΤΗΣ