Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Υπηρεσίες προς τους πολίτες

Υπηρεσίες προς τους πολίτες

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο για τα εξής:


1. Χορήγηση καρτών ελεύθερης εισόδου σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας στους δικαιούχους, γίνεται καθημερινά 12:00 με 14:00 κατόπιν ραντεβού. Τηλέφωνα επικοινωνίας 213 213 9512 και 213 213 9554.

2. Βεβαιώσεις εξαγωγής σύγχρονων έργων τέχνης, κάθε Δευτέρα: 08:30-14:30 (κατόπιν ραντεβού) εκτός της Δευτέρας 16 Αυγούστου 2021. Οι βεβαιώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 17 Αυγούστου. 


ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε περιπτώσεις φορτηγών οχημάτων εταιρειών με μεγάλο φορτίο προς εξαγωγή, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο θα πρέπει να ειδοποιείται ως προς το είδος του φορτίου τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την Δευτέρα που προβλέπεται να μεταφερθούν στο Μουσείο αντικείμενα προς σφράγιση.
Τηλ. επικοινωνίας: 213 213 9533, 213 213 9561-62

3. Χρήση της Βιβλιοθήκης καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή): 09:00-14:30