Η γέννηση του Χριστού

Συλλογή φορητών εικόνων και ξυλόγλυπτων
Προέλευση: Κρήτη (;)
Χρονολόγηση: 15ος αιώνας (α/2)
Διαστάσεις: 52,5 x 40,5 εκ.
Aριθμός Αντικειμένου: ΒΧΜ 02021