Σχετικά με την έκδοση καρτών ελευθέρας εισόδου

Ενημερώνουμε το κοινό ότι έως και την Παρασκευή 31/3/2023 ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης καρτών ελευθέρας εισόδου (παραλαβή αιτήσεων και παράδοση καρτών), λόγω έλλειψης καρτών.